Català | Castellano ISSN: 2172-587X | www.innovib.cat


Pròximes publicacions:

Número 4.

Termini de presentació de treballs:
30 de setembre de 2012CONTACTE

Adreça postal

Redined Illes Balears
Universitat de les Illes Balears
Edifici Guillem Cifre de Colonya
Ctra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma. Illes Balears

Correu electrònic

innovib@uib.cat

Telèfon

+34 971 17 27 92

Fax

+34 971 17 31 90 (a/ Redined Illes Balears)
Presentació | Consell Editorial | Publicar treballs : Criteris d'arbitratge, Instruccions per als autors, Enviament de treballs
Contacte| Darrer número | Números anteriors | Cerca | Mapa del lloc | Indexació | Innovacions.com

Vídeos: Presentació Oficial de la Revista Innov[IB]. | Conferència del senyor Joan Badia