Català | Castellano ISSN: 2172-587X | www.innovib.cat


Pròximes publicacions:

Número 4.

Termini de presentació de treballs:
30 de setembre de 2012CONSELL EDITORIAL

Direcció

Miquel F. Oliver Trobat, Universitat de les Illes Balears.

Subdirecció

Rafel Maura Reus, Servei de Formació Permanent del Professorat, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

Coordinació Editorial

Rosa Maria Guerrero Vives, Redined Illes Balears.

Comitè de Redacció

Shan Ashton, Bangor University (Gal·les).
Lluís Ballester Bragé, Universitat de les Illes Balears.
Joan Borja Sanz, Universitat d’Alacant.
Margalida Campins Rosselló, Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca.
Míriam Coll Torres, Servei de Formació Permanent del Professorat, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
Rubén Comas Forgas, Universitat de les Illes Balears.
Francesca Comas Rubí, Universitat de les Illes Balears.
Geoff Fagan, Conservation and Development in Sparsely Populated Areas (Escòcia).
Pilar Llompart Bennàssar, Servei d’Innovació, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
Belén Pascual Barrio, Universitat de les Illes Balears.
Eduard Rigo Carratalà, Universitat de les Illes Balears.
Maria del Mar Rigo Rigo, Societat Balear de Matemàtiques.
Carmen Rodríguez Martínez, Universidad de Cádiz.
Maria Rosa Rosselló Ramon, Universitat de les Illes Balears.
Antoni Sans Martín, Universitat de Barcelona.
José Tejada Fernández, Universitat Autònoma de Barcelona.
María Ángela Torres Verdugo, Universidad Nacional Autónoma de México. (Mèxic).
Gemma Tur Ferrer, Associació Pitiüsa per la Renovació Educativa

Assessorament Lingüístic

Servei Lingüístic. Universitat de les Illes Balears.

Maquetació i Webmaster

Ferran Sintes

Edició

Universitat de les Illes Balears. Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional.

Redined Illes Balears. Edifici Guillem Cifre de Colonya.
Cra. de Valldemossa, Km 7,5.
CP 07122.
Palma.
redined.balears@uib.cat
Presentació | Consell Editorial | Publicar treballs : Criteris d'arbitratge, Instruccions per als autors, Enviament de treballs
Contacte| Darrer número | Números anteriors | Cerca | Mapa del lloc | Indexació | Innovacions.com

Vídeos: Presentació Oficial de la Revista Innov[IB]. | Conferència del senyor Joan Badia